[10s] Can You Will You Do You

https://www.youtube.com/watch?v=ilA88_AsTMU